Warsztaty

Integralną częścią konferencji będą warsztaty poświęcone praktycznym aspektom humanistyki cyfrowej. Uczestnicy sympozjum będą mogli nieodpłatnie uczestniczyć w 15 warsztatach. Zapisy na warsztaty uruchomione zostaną tydzień przed konferencją.

Poniżej prezentujemy listę warsztatów:

1. „Ostatnia” rewolucja przemysłowa. Fizyczny aspekt kultury WEB 2.0.
Technologia produkcji addytywnej (druku 3d) jako manifestacja cyfrowej rewolucji. (Robert Wciseł, Makerspace)

Celem warsztatów jest poznanie technologii addytywnej (druk 3d) w praktyce. Pokazanie z szerszej perspektywy możliwości jakie niesie za sobą dostęp do druku 3d i jaka idzie za tym zmiana w produkcji, przemyśle, dystrybucji dóbr.

2. Warsztaty z tworzenia gier w środowisku Construct 2 dla osób początkujących. (Lublin GameDev)

Każdy z uczestników pozna podstawowe mechanizmy związane z tworzeniem gier. Każdy z uczestników będzie mógł się pochwalić samodzielnie stworzoną grą.

3. Metody badań gier wideo (Centrum Badań Gier Wideo UMCS)

Warsztaty poświęcone będą wykorzystaniu najnowszych narzędzi i koncepcji metodologicznych, rozwiniętych na płaszczyźnie współczesnych badań nad grami komputerowymi. Istotny nacisk położony zostanie na teorie ludologiczne, które oferują innowacyjne spojrzenie na kwestie gier komputerowych. Koncepcje te traktują gry komputerowe jako odrębne, autonomiczne pole badawcze wymagające zastosowania kategorii badawczych wykraczających poza tradycyjne analizy literaturoznawcze, czy filmoznawcze i kładące nacisk na specyfikę medium. Podczas warsztatów badania gier na konkretnych przykładach wykorzystane zostaną teorie Jaspera Juula, Henrego Jenkinsa, Janet Murray, Gonzalo Frasci. Zgodnie z koncepcją humanistyki cyfrowej warsztaty dopełnione będą praktycznymi warsztatami z tworzenia gier komputerowych. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez przedstawicieli Centrum Badania Gier Video UMCS.

4. Polonista w cyfrowym świecie (Zakład Edukacji Polonistycznej i Innowacji Dydaktycznych UMCS)

Celem warsztatu będzie przekazanie nauczycielom języka polskiego wiedzy na temat nowych mediów w edukacji i wykształcenie umiejętności wspomagania procesu edukacyjnego wybranymi narzędziami cyfrowymi. Po przeglądzie przykładowych rozwiązań (m.in. WebQuesty, sieciowe zasoby filmowe, oprogramowanie dla mobilnej edukacji) uczestnicy stworzą własny projekt wykorzystania wybranych narzędzi.

5. Antropologiczna analiza zdjęć historycznych i jej wykorzystanie w nowych mediach (OBGTNN)

6. Narzędzia do remiksowania zdigitalizowanych materiałów dotyczących dziedzictwa kulturowego (OBGTNN)

Omówienie narzędzi do remiksowania zdigitalizowanych materiałów dotyczących dziedzictwa kulturowego.

7. Stylometria — od atrybucji autorskiej do wielkoskalowej analizy tekstu (Uniwersytet Pedagogiczny / Instytut Języka Polskiego PAN)

Prezentacja wielowymiarowych metod nienadzorowanych, wstęp do uczenia maszynowego, podstawy programu Gephi, podstawy pakietu ‚stylo’.

8. Remiks historyczny (Instytut Historii UMCS)

Z dostępnych w sieci materiałów audiowizualnych + materiałów dostarczonych przez TVP Lublin (?) będziemy montować 3-4 minutowe filmy/ klipy na wybrany temat. (np. lubelski lipiec 1980)

9. Realizacja (badawczego/ edukacyjnego) cyfrowego filmu historycznego (Instytut Historii UMCS)
Pisanie konspektu scenariusza. Wyjście w plener, realizacja zdjęć kamerą cyfrową. Zbieranie materiałów w sieci. Montaż. Zdjęcia z użyciem technologii green-screen.

10. Neurokognitywistyka w edukacji: neuropoznawcze podstawy motywacji, koncentracji i zapamiętywania w kontekście nauczania on-line (UCZNiKO UMCS)

Tematem warsztatu będą neuropoznawcze podstawy procesów uczenia się. Porozmawiamy o najważniejszych odkryciach neurokognitywistyki w kontekście przyswajania wiedzy i rozwijania umiejętności i spróbujemy zastosować je w e-learning’u. Pracować będziemy w trzech blokach czasowych (motywacja – koncentracja – zapamiętywanie), każdy z nich będzie okazją do pozyskania interesującej wiedzy, wymiany poglądów i opracowania nowych metod dydaktycznych.

11. Soft skills w humanistyce cyfrowej (UCZNiKO UMCS)

Dyskusja i wymiana doświadczeń na temat potrzeb w zakresie kompetencji miękkich dla humanistów na rynku pracy (i rozmowa o tym, jak kompetencje cyfrowe na te miękkie się przekładają) – dziś i w przyszłości.

12. Superinteligencja: jak, kiedy i co w związku z tym robić? (UCZNiKO UMCS)

Superinteligencja to termin określający inteligencję rzędy wielkości przekraczającą obecną inteligencję człowieka. Mogą ją osiągnąć maszyny, systemy złożone lub ludzie, w czasie bliższym, niż nam się wydaje. Na warsztacie porozmawiamy o tym:
– w jaki sposób taka superinteligencja może się objawić (szybkość, jakość, usieciowienie)?
– jakie ścieżki do niej doprowadzą (sztuczna inteligencja, modelowanie mózgu, interfejs człowiek-komputer, genetyczne udoskonalenie człowieka, usieciowienie)?
– i jaka może być kinetyka tego procesu?
Na koniec spojrzymy z tej perspektywy na trendy technologiczne i społeczne oraz zastanowimy się, co z tego wynika dla każdego z nas.

13. Najprostsze metody rekonstrukcji i wizualizacji 3d zabytków archeologicznych (Instytut Archeologii UMCS)

14. Cyfrowy nauczyciel języka obcego

Celem warsztatów jest pokazanie nauczycielom języka obcego jak w efektywny sposób wykorzystać potencjał wybranych narzędzi cyfrowych w codziennej pracy, oraz jak wygląda w praktyce planowanie i ewaluacja nauczania wspomaganego komputerowo. Podstawowymi rozwiązaniami, które zostaną zaprezentowane w ramach warsztatów, będą cyfrowe nagrania audiowizualne, oraz narzędzia umożliwiające zdalną współpracę uczniów przy realizacji wszelkiego rodzaju projektów. Uczestnicy warsztatów nauczą się m.in. jak skutecznie wykorzystać potencjał cyfrowych nagrań wideo, pozwalających z jednej strony na skuteczną obserwację zjawisk zachodzących w klasie, z drugiej zaś na uwolnienie twórczego potencjału swoich uczniów, oraz jakie korzyści mogą płynąć z telekolaboracji. Prezentacje narzędzi możliwych do zastosowania w codziennej praktyce klasowej zostaną wzbogacone o uwagi metodologiczne, pozwalające na refleksję nad sposobem, w jaki nauczyciel może efektywnie planować i oceniać projekty realizowane przez swoich uczniów. Warsztaty mogą być ciekawe dla szerokiego grona nauczycieli uczących języków obcych na różnych poziomach
zaawansowania w różnego rodzaju szkołach.

Warsztaty prowadzone będą przez dr Krzysztofa Kotułę, adiunkta w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej UMCS i nauczyciela języka francuskiego w V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie oraz prof. Jarosława Krajkę, wybitnego specjalistę z zakresu nauczania języków wspomaganego komputerowo, jednego z prekursorów CALL i e-learningu akademickiego w Polsce, redaktora naczelnego pisma Teaching English with Technology.

15. Ile wina mieści się w rzymskim legionie?  (Pracownia Skanerów 3D Instytutu Archeologii UW, Laboratorium Cyfrowe Humanistyki UW)

Podczas warsztatu zostanie przybliżona technologia skanowanie 3D światłem strukturalnym. Za pomocą skanera sub-milimetrowego (Smarttech Archeo) o dokładności 40 mikronów zeskanujemy obiekt, który następnie przy pomocy narzędzi programu Geomagic zostanie przekształcony w model. Wyjdziemy od chmury punktów do modelu, na którym przeprowadzimy operacje pomiarowe.

Prowadzenie warsztatów: Marta Bura, Janusz Janowski