Informacje organizacyjne

I. Konferencja rozpoczyna się dnia 26 listopada 2015 roku o godzinie 9.00 w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS (Budynek Starej Humanistyki) Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4; 20-031 Lublin (zob. mapka poniżej)

II. Głównym miejscem obrad konferencyjnych będą dwa budynki Wydziału Humanistycznego UMCS (tzw. „Stara Humanistyka” i „Nowa Humanistyka”) wejście od Placu Marii Curie-Skłodowskiej; Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4; 20-031 Lublin (zob. mapka poniżej)

III. Pierwszego dnia konferencji (26.XI) odbędą się wszystkie wystąpienia konferencyjne i panel dyskusyjny. Drugiego dnia konferencji planujemy warsztaty i zwiedzanie Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN.

IV. Organizatorzy zapewniają noclegi jedynie uczestnikom panelu dyskusyjnego i sesji plenarnej. Pozostali uczestnicy konferencji nocleg organizują sobie we własnym zakresie. Na poniższej mapie zaznaczyliśmy najważniejsze miejsca naszej konferencji i kilka propozycji noclegu.