Zaproszenie

drawing-1

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

131830-umcs

MNiSW

pod patronatem DARIAH.PL

zapraszają na konferencję:

HUMANISTYKA CYFROWA – badanie tekstów, obrazów i dźwięku.

Partnerzy: UCZNiKO UMCS, Centrum Badania Gier Video UMCS, Ośrodek „Brama Grodzka-TEATR NN”, CBR e-Humanistyka UMCS

Termin: 26-27 listopada 2015
Miejsce obrad i prezentacji: UMCS i OŚRODEK „BRAMA GRODZKA-TEATR NN” w Lublinie

Humanistyka cyfrowa jest obecnie najdynamiczniej rozwijającym się nurtem badań naukowych. Na jej gruncie wypracowano szereg nowatorskich narzędzi i metod pozwalających na eksplorację współczesnej cyfrowej kultury i zdigitalizowanej przeszłości.

Humanistyka cyfrowa rewolucjonizuje warsztat pracy współczesnego humanisty, jego metodologię, strategie interpretacyjne, środki komunikacji i sposoby prowadzenia badań oraz prezentacji ich wyników.

Chcielibyśmy, aby nasza konferencja stała się okazją do wymiany doświadczeń wszystkich, którzy pracują w tej nowej optyce, a także promocją tego nurtu wśród bardziej klasycznie nastawionych badaczy. W szczególności chcielibyśmy przedyskutować następujące zagadnienia:
1. Narzędzia pracy cyfrowego humanisty.
2. Metodologia badań.
3. Refleksja teoretyczna nad humanistyką cyfrową.
4. Przykłady projektów realizowanych przez cyfrowych humanistów.
5. Edukacja humanistyczna w dobie cyfrowej.

W drugim dniu spotkania zaplanowaliśmy warsztaty (RemiksLab) poświęcone narzędziom i aplikacjom dedykowanym cyfrowym humanistom. Będą one prowadzone przez wybitnych praktyków z całej Polski.
Obrady plenarne oraz w sekcjach będą transmitowane na żywo, a także tłumaczone na język angielski.
W trakcie konferencji odbędzie się dyskusja panelowa nad rozwojem humanistyki cyfrowej.
Efektem naszych obrad będzie recenzowany e-book oraz materiał filmowy.
Brak opłaty konferencyjnej.

Propozycje wystąpień oraz prezentacji prosimy nadsyłać do dnia 7 października 2015 roku za pomocą formularza zgłoszeniowego 2015.dariah.pl/pl/formularz-zgloszeniowy lub na adres dariah.polska@gmail.com

Spośród nadesłanych zgłoszeń Rada Naukowa konferencji dokona ostatecznej kwalifikacji uczestników. Wszystkie zakwalifikowane osoby będą mogły zapisywać się na warsztaty, których lista zostanie udostępniona na stronie konferencji na początku września.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
prof. Andrzej Radomski, andrzejradomski64@gmail.com

Sekretarze:
dr Radosław Bomba, radoslawbomba@gmail.com
dr Ewa Solska, emurska@gmail.com